Reglament   Recorregut   Recollida dorsals  On aparcar   Obsequi  -   mitjasabadell@gmail.com

RESULTATS 21 km - 14km - 7 km - FOTOS - FOTOS

       PATROCINA